Hvordan lede andre uten å være sjef

Lær mer om ledelse, kommunikasjon og samarbeid i teori og praksis.

Publisert

Dette er kurset for deg som leder andre uten å ha det formelle personalansvaret!

Du leder kanskje prosjekter, en arbeidsgruppe eller et team, kanskje du til og med er stedfortreder når sjefen er borte? Du trenger ikke være sjef for å være leder. Det blir stadig mer vanlig med roller hvor ledelsen er delt, eller at noen leder uten personalansvar. Dette har skapt et behov for økt kunnskap om hvordan man kan lede andre uten å være sjef.

Læringsmål:

  • God forståelse for hvordan utøve lederrollen uten personalansvar for å oppnå tillit og respekt i rollen
  • Oversikt over de 5 grunnstenene i ledelse, områder en leder må beherske for å lykkes i rollen
  • Kunnskap om hva som skal til for å være en coachende leder
  • Kunnskap om hvordan gjennomføre vanskelige samtaler på en god måte
  • Hvordan sette sammen et team og skape forståelse for ulike roller
  • Hvordan gi konstruktive tilbakemeldinger